Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
E‑mail 
Mijn voorkeur gaat uit naar  Jaarlijks
eenmalige donatie
Het bedrag in Euro's (minimaal 40,‑ Euro) 
(1) Betaling zal plaatsvinden via  Automatische overboeking
Betaling zal plaatsvinden via  Overmaking
Uw bankrekeningnummer 
Girorekening: NL42 INGB0004382500
ABN-AMRO: NL53 ABNA 0538710640 t.n.v. Stichting Kind en Toekomst.

(1) Dit dient u zelf aan te geven bij uw bank of via internetbankieren