Naam 
Adres 
Postcode / woonplaats 
Telefoon 
e‑mail  
Verklaren/verklaart zich bereid een sponsoring in Sri Lanka op zich te nemen, maar kunnen dit altijd beƫindigen wanneer omstandigheden ons daartoe noodzaken.
Na ontvangst van uw betaling krijgt u zo spoedig mogelijk de gegevens van het kind of gezin.

De voorkeur gaat uit naar 
pleeggezin
kind in een weeshuis
anonieme sponsoring

Onze bijdrage zal per maand bedragen: 

Het bedrag zal worden overgemaakt op onderstaande rekening en wel : 
maandelijks
driemaandelijks
halfjaarlijks
jaarlijks

Wij zullen betaling in laten gaan op de volgende datum:* 
Wij zorgen voor automatische betaling op 
De bijschrijving vindt plaats via banknummer:* 
T.n.v. 

Wij danken u van harte voor de bijdrage, medenamens de kinderen.
 
* Deze gegevens zijn vereist.