Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
E‑mail 
Eventueel voorkeurproject 
Bijdrage per maand (euro) 
(1) Betaling zal plaatsvinden via  Automatische overboeking
Betaling zal plaatsvinden via  Overmaking
Uw bankrekeningnummer 
Girorekening: NL42 INGB0004382500
ABN-AMRO: NL53 ABNA 0538710640 t.n.v. Stichting Kind en Toekomst.

(1) Dit dient u zelf aan te geven bij uw bank of via internetbankieren